Vytvořeno pro ŠAFRÁN dětem, o.p.s.. Šafránek a jeho pomocníčci pomáhají dětem, které prožily trauma z odloučení od své biologické rodiny.

Loutky byly malovány pro ŠAFRÁN dětem, o.p.s., každá s plnou pozorností a láskyplnou myšlenkou na jedinečnost dítěte, pro které byla určena.