Cyklus Ze života opadávajících lístků tvořím vždy na podzim, pomáhají mi překlenout toto období s větší lehkostí a vnášejí do něj půvab. Většinou si je skicuji v parku nebo v přírodě, případně si jich natahám hromadu domů a pak mi je líto je vyhodit, protože to jsou přece oni a já už k nim mám utvořenou citovou vazbu…

Ve svém prostředí…