Ze života opadávajících lístků

Ve svém prostředí…